Čekatelský lesní kurz 2020

I v roce 2020 se těšíme na budoucí čekatele, kteří se rozhodnou nastoupit na stezku skautského činovnického vzdělávání na Čekatelském lesním kurzu Stříbrná řeka.

Nabízíme tým skautských i civilních odborníků, kvalitní přípravu na čekatelské zkoušky s převahou interaktivních programů, přátelskou a pohodovou atmosféru, spoustu praktických činností i možnost setkat se se zajímavými hosty.

Programové bloky nejsou striktně rozděleny, přizpůsobujeme se aktuálním potřebám účastníků. Čekatelům obvykle v rámci večerních programů nabízíme možnost nahlédnout pod pokličku i dalších zajímavých oborů, než které jsou potřeba k čekatelské zkoušce. Dozvíte se tak například něco o meteorologii, skautských krojích a vyznamenáních, tajích kávy nebo čokolády či etiketě. Na takzvaných workshopech si zase můžete vybrat hned z několika odpočinkových aktivit, přesně podle vašeho gusta. Účastníci čekatelského kurzu si také volí specializaci, které se pak věnují ve vyhrazených blocích a mohou si tak prohloubit znalosti v konkrétní oblasti skautské činnosti.

Letní běh

5 srpna @ 12:00 - 16 srpna @ 12:00

Předpokládáme, že poplatek bude ve výši max. 2400 Kč za celý kurz (výše poplatku může být změněna v závislosti na výši dotací na vzdělávací akce).
Přihlašování na ČLK 2020 bylo z důvodu naplněné kapacity předčasně ukončeno. Všichni do té doby přihlášení zájemci budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí na kurz.

Při přihlašovaní na ČLK musí zájemci doplnit doporučení vedoucího oddílu a vedoucího střediska, které si generuje skautIS sám. Zájemci o ČLK nedokládají potvrzení od lékaře.

Před zasláním přihlášky si důkladně pročti závazné Podmínky pro případy ukončení účasti na akci (stornopodmínky). Podpisem přihlášky vyjadřuješ souhlas s těmito podmínkami.

Při počtu přihlášek převyšujícím kapacitu kurzu budeme při výběru frekventantů přihlížet k následujícímu:

  • Poměr přijatých – kluci:holky 50:50
  • Max. 2 frekventanti z jednoho střediska
  • Dále je možno přihlédnout i k termínu zaslání přihlášky