Instruktorská lesní škola 2020

Působíte ve skautském vzdělávání, podílíte se na programu lesního kurzu nebo jiné vzdělávací akce? Baví vás to, chcete se zdokonalit, získat nové poznatky, zkušenosti a také instruktorskou kvalifikaci? Tým Stříbrné řeky v roce 2020 pořádá už dvanáctý ročník instruktorské lesní školy.

Nejlépe se učí praxí. Známé pravidlo, které je alfou i omegou našich instruktorek. Každý rok proto přijímáme pouze omezený počet zájemců (nejvýše 6). Účastníci naší ILŠ se totiž stávají na jeden ročník součástí týmu – od jarní plánovací porady instruktorů až po letní běh zakončený zkouškami čekatelů (účast na podzimních zkouškách vůdcovského kurzu je možná, ale nepovinná). Společně se stálým týmem se budete podílet na přednáškách pro budoucí čekatele a vůdce, připravíte velkou hru kurzu i menší hříčky a fitky, vyzkoušíte si vedení review, zpracování odborného (vzdělávacího) textu a jako přísedící budete asistovat u zkoušek.

Kromě toho pro vás budou připraveny vaše vlastní vzdělávací programy upevňující instruktorské dovednosti, například základy andragogiky, psychologie pro instruktory, dramaturgie akcí, instruktorská etika, systém skautského vzdělávání, organizační a hospodářské zajištění kurzu a řada dalších.

Tým Stříbrné řeky, který vás bude na stezce k instruktorské kvalifikaci provázet, je tvořen zkušenými instruktory s dlouholetou a pravidelnou praxí na ČLK a VLK. Téměř všichni instruktoři Stříbrné řeky působí v průběhu roku také na vzdělávacích akcích jiného typu („nelesní“ čekatelské a vůdcovské kurzy, rádcovské kurzy, odborné semináře). Mezi našimi instruktory najdete civilní odborníky z různých oborů, řada z nás se podílela na tvorbě a ověřování nového způsobu vzdělávání v Junáku, jako tým jsme vydali například úspěšné příručky Čekatelská zkouška  a Vůdcovská zkouška jinak.

Letní běh

5 srpna @ 12:00 - 16 srpna @ 12:00

Dle ŘVČČJ – tedy alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky, absolvence LK (resp. ČLK nebo VLK nebo LŠ), vyjádření střediska a příslušné VOJ, věk min. 21 let (z podmínky věku může vůdce ILŠ udělit v odůvodněných případech výjimku). Další podmínky dle rozhodnutí vůdce ILŠ, vítáme doloženou praxi na akci pro vzdělávání činovníků. Od účastníků naší ILŠ vyžadujeme vysoké nasazení a nadšení pro věc – spolu s námi se totiž stáváte spoluodpovědnými za ročník ČLK a VLK Stříbrná řeka 2020. Je nutná účast na všech výše uvedených částech ILŠ.
V případě, že tě tato nabídka zaujala, pošli e-mailem na adresu johanek@centrum.cz svůj stručný „skautský životopis“, kde se zaměříš zejména na svou dosavadní praxi na akcích vzdělávání činovníků.

Přihlášku si můžeš podat prostřednictvím skautISu zde.

Před zasláním přihlášky si důkladně pročti závazné Podmínky pro případy ukončení účasti na akci (stornopodmínky). Podpisem přihlášky vyjadřuješ souhlas s těmito podmínkami.

Termín pro zaslání přihlášek na ILŠ Stříbrná řeka je do 17. 12. 2019.