10 důvodů, proč si vybrat Stříbrnou řeku

Stříbrnou řeku připravuje dlouhodobě sehraný tým instruktorů, který se v průběhu let postupně doplňuje. Původní základ týmu (Johan, Datel, Eva, Simba, Vlasta) bez přestávky pracuje už od roku 2000, v letech 2002-2003 přibyli Citron a Rogalo a tým se pak postupně rozrůstal až do současné velikosti. Instruktoři se přitom téměř nemění – tým pracuje ve stálém složení a je postupně doplňován novými členy.

Nejen prací je však náš tým živ – kromě pravidelných porad v průběhu celého roku se každoročně scházíme na společném vánočním večírku a trávíme společně dovolenou. Teambuidlingu se tedy věnujeme opravdu hodně a Stříbrná řeka je pro instruktory vlastně druhou rodinou.

Jako jeden z mála kurzů pracuje Stříbrná řeka nepřetržitě už od roku 1999. Stříbrná řeka byla jedním z prvních kurzů, který se konal podle tehdy zcela nového Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic. Od té doby jsme prošli značným vývojem, kromě jiného jsme byli jedním ze tří kurzů, které byly vybrány pro testování různé koncepce experimentálních vůdcovských kurzů. Čekatelský kurz pořádáme nepřetržitě od roku 2001, což znamená již 19 ročníků vývoje a zkušeností.

Instruktorskou lesní školu pořádáme od roku 2008 a jako první jsme zvolili metodu začlenění malé skupiny frekventantů do stávajícího týmu (se vším, co to obnáší). Absolventi ILŠ tedy ze Stříbrné řeky odjíždějí s praktickými zkušenostmi s přípravou a realizací skautských vzdělávacích akcí.

Je jen málo kurzů, které mají takto dlouhou nepřetržitou historii. To je zárukou velkých zkušeností instruktorského sboru. Během let jsme do skautského světa vypustili už stovky nových čekatelů a vůdců a desítky instruktorů.

I přes dlouholeté zkušenosti je tým stále mladý, nemusíte se tedy bát žádných „skautských konzerv“ ? Na druhou stranu jsou mezi námi instruktoři, kteří svojí životní zkušeností poskytují nezbytný nadhled a připomínají, že při uvažování o budoucnosti musíme přemýšlet i o zkušenostech z minulosti.
Stříbrná řeka patří k průkopníkům nových cest ve skautském vzdělávání. Různou měrou jsme se podíleli jsme se na všech úpravách činovnického vzdělávání od roku 1998. Snažíme se hledat moderní a efektivní způsoby vzdělávání, připravující frekventanty co nejlépe na praktické problémy, které je při práci v oddílech čekají. Mnozí instruktoři se vzdělávání dospělých věnují i v rámci svého profesního života a mohou tak kombinovat zkušenosti ze skautské i civilní praxe.

Protože si dobře uvědomujeme, že čas v průběhu letních prázdnin je pro aktivní vedoucí vzácný, jsme průkopníky distančních metod skautského vzdělávání. Už mnoho let využíváme internetovou e-learningovou platformu, ve které postupně vytváříme obsah pokrývající některé části vůdcovské a čekatelské zkoušky. Pro naše frekventanty to během letního běhu znamená méně času stráveného „suchou teorií“ a naopak více času na praktických programech a diskuzích. Znamená to také jistou volnost ve volbě nejvhodnějšího času na studium nezbytných teoretických základů v době mimo letní běh kurzu. Díky využití světově nejrozšířenější e-learningové platformy mají naši účastníci možnost seznámit se s uživatelským prostředím, které se používá při výuce na vysokých školách.

Každý, kdo se chce vzdělávat, potřebuje učitele, kteří svému oboru rozumí. V tomto ohledu jsme správnou volbou – zajímá tě něco z psychologické praxe? Máme mezi sebou pracovnici pedagogicko psychologické poradny a lektorku psychologie na pedagogických školách. Jsi spíše hospodářský typ? Nabízíme autora několika skautských příruček v této oblasti a VŠ učitele ekonomie. Chceš se zlepšit v oblasti vedení týmu? Máme tu lektora manažerských kurzů!

Také v oblastech „ryze skautských“, na které civilní vzdělání neexistuje, disponujeme zkušenými činovníky – někdejšími vedoucími oddílů, středisek, výchovnými zpravodaji…

Instruktoři Stříbrné řeky se snaží předávat své zkušenosti různou formou – kromě lektorské činnosti na kurzech se snaží ve volném čase šířit své nápady i tištěnou formou. V minulých letech jsme tak skautské vzdělanosti přispěli celou řadou příruček. Zaměřujeme se zejména na oblasti:

  • metodika – např. příručkou Metodika pro oddílovou praxi (2011 a 2015) nebo Metodika – příručka pro přípravu k vůdcovské zkoušce (2001)
  • hospodaření – např. nové příručky Ekonomika neziskové organizace, Jednoduché účetnictví pro občanská sdružení, Účetnictví nestátních neziskových organizací; řada metodických listů v oblasti hospodaření…
  • organizace a právo – příslušné části celostátních vzdělávacích příruček pro přípravu k čekatelské, či vůdcovské zkoušce
  • ekologie – příručky týkající se praktické aplikace právních předpisů v oblasti ochrany přírody (např. kniha Příroda a paragrafy)
  • čekatelská zkouška – v roce 2016 náš tým napsal aktualizovanou a rozšířenou učební publikaci k čekatelské zkoušce, která díky 200 stranám informací dokáže plnohodnotně připravit všechny nadcházející čekatele a čekatelky pro jejich novou skautskou roli
  • vůdcovská zkouška – z pera instruktorů a spolupracovníků SŘ je i příručka Vůdcovská zkouška jinak, která vyšla v roce 2018 a v logických celcích pokrývá povinně ověřované kompetence. Publikace se může hodit jak těm, kdo se ucházejí o vůdcovskou kvalifikaci, tak i stávajícím vůdcům a dalším činovníkům, kteří si chtějí připomenout některá témata, která s vedením oddílu souvisejí
Přestože naším hlavním cílem je kvalitní příprava pro složení čekatelské či vůdcovské zkoušky (resp. získání instruktorské kvalifikace), snažíme se rozšířit obzory našich frekventantů také programy nad závazný rámec těchto zkoušek. Během některých programů tak můžete nahlédnout pod pokličku různých oborů – např. skautských rituálů, meteorologie, skautských krojů a vyznamenání; tajů čaje, kávy, nebo čokolády; společenského chování a tance… Zajímavostí jsou také workshopy – tedy programy, během kterých si každý může z naší nabídky zvolit činnost, která jej zajímá a té se pak v malé skupině věnovat. Účastníci čekatelského kurzu si pak volí specializaci – tedy oblast, ve které se při vyhrazených blocích cíleně věnují a získávají tak dovednosti, které ostatní frekventanti nemají.

Pro odreagování pak pravidelně zařazujeme herní a odpočinkové programy, během kterých rychle zapomenete na svůj věk a vzdělání 🙂

Nejsme vytrženi z reality. Všichni členové týmu Stříbrné řeky jsou stále aktivní i v rámci svých oddílů či středisek. Máme proto přehled o problémech, se kterými se vedoucí oddílů potýkají. Na druhou stranu část instruktorů je aktivních také na vyšších úrovních – máme mezi sebou předsedu okresní rady, předsedu a místopředsedu krajské rady, člena Ústřední revizní komise Junáka, člena Rozhodčí a smírčí rady Junáka… Můžeme ti proto poskytnou nejen praktické zkušenosti z oddílu, ale také náhled do práce vyšších pater naší organizace.
Pro činnost našich kurzů je klíčové moderní a fungující zázemí. Často proto pro naše programy využíváme dataprojektory a počítače připojené k internetu. Přestože v průběhu letního běhu budete bydlet v podsadových stanech, hlavním centrem kurzu je zděná budovat plná výpočetní a multimediální techniky, vybavená kromě jiného také teplými sprchami. Hájenka Maděra stojí v krásné přírodě Žďárských vrchů, ale díky moderním technologiím se vždy promění na skutečné vzdělávací centrum.

Ne vše se však točí okolo moderních výdobytků. Hluboce si vážíme odkazu našich předchůdců, bez kterých by skauting v současné podobě neexistoval. Tábořiště Maděra doslova na každém kroku připomíná kořeny skautingu a my se jejich poselstvím rádi necháváme vést – v programu tedy nechybí slavnostní táborové ohně s totemem Stříbrné řeky v pozadí, tradiční nástupy, ani starobylé tradice lesních škol.

Notebook a e-mail je základním pracovním nástrojem většiny instruktorů, využívání moderní techniky ve skautské praxi věnujeme značnou pozornost. Dobře si uvědomujeme, že moderní technika patří k běžnému životu a proto by se v rozumné míře měla využívat i ve skautské praxi. Můžete se proto těšit na programy týkající se elektronické komunikace, skautských informačních zdrojů, GPS, www prezentace oddílů a také začleňování těchto prvků do skautského života.