Tábořiště Maděra

Základna Maděra je jednou z nejvíce využívaných skautských základen v Pardubickém kraji, známá je mezi lidmi po celé republice. Leží v prostředí CHKO Žďárské vrchy, nedaleko obce Telecí. Každoročně Maděru navštíví přibližně 1500 lidí – a to nejen skautů. Kromě skautských táborů, vzdělávacích kurzů a akcí se zde konají školní soustředění, kurzy a výlety a další zájmové akce. Akce LŠ Stříbrná řeka se na Maděře konají pravidelně od roku 1999.

Bývalou hájovnu získalo v roce 1994 skautské středisko „Tilia“ Polička od poličské radnice do pronájmu, v roce 1998 při příležitosti 80. výročí skautingu ve městě pak i do vlastnictví.

Součástí areálu je kromě objektu hájenky i vybudovaný dřevěný srub (sloužící především jako kuchyň a jídelna) a tábořiště pro podsadové stany a tee-pee. Rybníček v dolní části areálu byl vybudován v r. 1998 z prostředků Ministerstva životního prostředí. Nově bylo vybudováno hřiště, před hájenkou je malé políčko plodin a léčivých rostlin. Uvnitř základny se nachází malá meteorologická stanice.

Zajištění provozu základny Maděra by nebylo možné bez dlouholeté obětavé práce členů skautského střediska „Tilia“ Polička a podpory řady dalších subjektů – např. města Polička, Pardubického kraje, ústředí Junáka a dalších.

Jak se dostanete na Maděru?
Autobusem přijeďte do Telecího a vystupte u zemědělského družstva, projděte areálem ZD a pokračujte po asfaltové cestě do kopce. Přejděte hřeben, po levé straně budete míjet větší dům a po 100 metrech dojdete k odbočce doleva, která vede přímo k hájence, rozcestí je označeno směrovkou se skautskou lilií. V letních měsících je před hájenkou postavené indiánské tee-pee.