Vůdcovský lesní kurz 2020

Není výjimkou, že se absolventi čekatelského kurzu vracejí na Stříbrnou řeku i za získáním vůdcovské kvalifikace. Ať už mezi ně patříte nebo jste na Stříbrné řece ještě nikdy nebyli, náš instruktorský tým se i v roce 2020 těší na nové budoucí vůdce.

Nabízíme tým skautských i civilních odborníků, kvalitní přípravu na vůdcovské zkoušky nejen formou přednášek, ale i besed a modelových situací, přátelskou a pohodovou atmosféru, možnost vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi i příležitost setkat se s významnými osobnostmi nejen českého skautingu. Náplní kurzu jsou ale i odpočinkové hry, možnost nahlédnou při speciálních programech do světa tradic a rituálů skautingu i woodcraftu nebo si vyzkoušet netradiční sporty a činnosti během takzvaných workshopů. Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka je navíc částí svého programu hlouběji zaměřen na ekologickou výchovu.

Letní část kurzu se koná v krásném prostředí Ždárských vrchů, na skautské základně „Maděra“, kam se na podzim vracíme kurz uzavřít zkouškami a absolventským táborovým ohněm.

Letní běh

5 srpna @ 12:00 - 16 srpna @ 12:00

Podzimní zkoušky VLK 2020

2 října @ 18:00 - 4 října @ 12:00

Předpokládáme, že poplatek bude ve výši max. 2400 Kč za celý kurz (výše poplatku může být změněna v závislosti na výši dotací na vzdělávací akce).
Přihlašování na VLK 2020 bylo z důvodu naplněné kapacity předčasně ukončeno. Všichni do té doby přihlášení zájemci budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí na kurz.

Při přihlašovaní na VLK musí zájemci doplnit doporučení vedoucího oddílu a vedoucího střediska, které si generuje skautIS sám. Zájemci o VLK dokládají také potvrzení od lékaře.

Před zasláním přihlášky si důkladně pročti závazné Podmínky pro případy ukončení účasti na akci (stornopodmínky). Podpisem přihlášky vyjadřuješ souhlas s těmito podmínkami.

Při počtu přihlášek převyšujícím kapacitu kurzu budeme při výběru frekventantů přihlížet k následujícímu:

  • Poměr přijatých – kluci:holky 50:50
  • Max. 2 frekventanti z jednoho střediska
  • Dále je možno přihlédnout i k termínu zaslání přihlášky